Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u. 12. Tel.: 06-88/599-320 [email protected]

Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I.közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

Cím: 8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u.12.
Telefon: 88/599-310
E-mail :[email protected]
Honlap: www.szentkiralyszabadja.hu

A hivatali ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8.00 – 15.00 óra
Szerda: 8.00 – 15.00 óra
Péntek: 8.00 – 12.00 óra

II.közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája

Hivatali irodák

Igazgatási Iroda és Titkárság

 

Szociális és Műszaki Iroda

 

Pénzügyi és Adóügyi Iroda

Szervezeti felépítés

III.közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Postacím: 8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u.12.

TISZTSÉGVISELŐK:
Pál-Gyarmati Katalin polgármester

Tel.: +36 88 599-310
E-mail:[email protected])

Szabó Péter alpolgármester

Tel.: +36 88 599-310
E-mail: [email protected]

Czaltik Éva jegyző

Tel.: +36 88 599-310
E-mail: [email protected]

Petényiné Bana Judit pénzügyi csoportvezető

Tel.: +36 88 599-311

E-mail: [email protected]

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv (neve, székhelye, elérhetősége)

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda

1.3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.

1.4. Közalapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: -

1.5 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve.

Szabadi Szó – Tájékoztató közéleti lap     Felelős kiadó: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata

A lap alapítója: Gubikné Barkóczi Margit

Szerkesztő: Orosz László

Levelezési cím: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata,

8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u.12.

E-mail:[email protected]

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Hivatalos név (teljes név):

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Székhely:

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Postacím:

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Központi e-mail:

[email protected]

Internet honlap:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

Hivatalos név (teljes név):

Állami Számvevőszék

Székhely:

1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.

Postacím:

1364 Budapest 4. Pf. 54

Központi telefonszám:

+36-1-484-9100

Központi telefax:

+36-1-484-9200

Központi e-mail:

[email protected]

Internet honlap:

https://www.asz.hu

1.7. Költségvetési szervek

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

Székhely/Cím: 8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u.12.

Intézményvezető: Czaltik Éva jegyző

Tel.: +36 88 599-310

E-mail: [email protected]

Fax: +36 88 599-320

 

V