Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u. 12. Tel.: 06-88/599-320 [email protected]

A településen térfigyelő rendszer működik

Közszolgálati hír

Hirdetmény

Hirdetmény

Közterületi „térfigyelő kamera" kihelyezéséről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 17. pontja alapján helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a ..közreműködés a település közbiztonságának biztosításában".

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a község közbiztonságára, a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre, illetve ezzel összhangban a lakók biztonságérzetének növelésére. Erre tekintettel az Önkormányzat a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről döntött. A kamerák 2024. február 1-től kezdték meg a működésüket.

A Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglaltak alapján közterületen, közbiztonsági illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és képfelvételt készíthet.

Közterület-felügyelet valamint, közterület-felügyelő hiányában a képfelvevőt a jegyző, vagy a képviselő-testület által kijelölt, a települési önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselő (továbbiakban együtt: Felügyeletet ellátó) is üzemeltetheti és kezelheti.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat képviselő-testületének közterületi térfigyelő rendszerről szóló 2/2024. (1.30.) számú rendelete határozza meg a térfelügyeleti rendszer kezelésének és üzemeltetésének részletszabályait, valamint Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata.

A közterületen működtetett képfelvevőkkel kapcsolatos adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2. § (3) bekezdése, 3. § 10a. pontja, 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint. a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezései alapján kerül sor.

Harmadik személy részére személyes adatok továbbítására nem kerül sor. Az adatokat kizárólag a Felügyeletet ellátó személyek jogosultak kezelni. Az adatok eseti kérelmek alapján a szabálysértési eljárásra jogosult szerv, büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv. megkeresésre közigazgatási hatósági eljárást folytató szerv, nemzetbiztonsági szolgálat, hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére és érintett kérelmezők részére kerülnek átadásra vagy megküldésre.

 

A Felügyeletet ellátó részére — magánszemély esetén — személyesen, vagy elektronikusan hitelesített formában benyújtott dokumentum esetén lehetősége van kérelmezni a Felügyelet által rögzített képfelvétel megtekintését, amelyen a kérelemben szereplő személy szerepel (a felvétel törlésének időpontjáig). A képfelvételt magánszemély részére kiadni nem lehet. annak továbbítására egyéb hatóság hivatalos megkeresése alapján, a megkereső szerv részére van lehetőség.

A közterületi térfigyelö rendszerhez tartozó kamerák száma, megfigyelési pontok helye, az általuk megfigyelt közterület:

Kamerahely: 
Balatoni u. 19.

Megfigyelt terület:
település központjában lévő buszmegálló (Balatoni Út)

Kamerák száma:
2 db

 

V